Hoe werk ik

Samen met het kind stem ik af op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Dit doen we via muziek, spelletjes, met creatieve materialen, spel, rollenspel, bewegingsoefeningen noem het maar op. Voorop staat dat een kind zich serieus genomen voelt. Ik leer ze zo te denken dat ze vanuit hun eigen mogelijkheden een passende oplossing kunnen vinden.

Ik vind het van groot belang dat een kind de ruimte krijgt om samen met mij af te stemmen hoe het op eigen kracht en kwaliteiten weer (zelf) vertrouwen krijgt en de draad weer op kan pakken.

Het mooiste resultaat is om te zien hoe blij een kind is met een oplossing die gevonden wordt. Het kind is trots op zichzelf en kan weer ‘stralen’!

werkwijze

Intake- kennismakingsgesprek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt beginnen we met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek, met ouder(s) en kind, wordt de hulpvraag duidelijk gemaakt. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Coaching

Na het intake gesprek volgen de sessies. Deze zijn 1 op 1 met het kind. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het kind. Vaak zijn 5 sessies genoeg.

Evaluatie - eindgesprek

Aan het einde van het coaching traject vindt een evaluatie plaats. Dit is weer met ouder(s) en kind. Hierbij worden ervaringen/vorderingen/vervolgstappen besproken en wordt het coach traject afgesloten.